Editura BEST PUBLISHING

Carti BEST PUBLISHING (139)

  Nume Pret Data
Accelerarea, solutionarii proceselor. Legea nr. 202/2010
CONTINE: Legea nr. 202/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010 si va intra in vigoare de la data de 25 noiembrie 2010. Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor modificari si completari pentru: Codul de procedura civila Codul familiei Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Ro...
5,00 RON
06/01/2011
Achizitii publice si concesiuni. Editia a V-a. Actualizata la 3 aprilie 2009
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - ACTUALIZATA Dispozitii generale Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica Proceduri de atribuire Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica Atribuirea contractului de achizitie publica Dosarul achizitiei publice Contractele...
15,00 RON
16/04/2009
Administratia publica locala. Editia a V-a
Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale nr. 215/2001 Dispozitii generale Consiliile locale Primarul si viceprimarul Institutiile, serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului Administratia publica a municipiului Bucuresti Consiliul judetean Initiativa cetateneasca Administratorul public Actele autoritatilor administratiei publice locale si comunicarea acestora Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale Contraventii s...
15,00 RON
27/04/2009
Admiterea 2008. Editia a V-a
Hotararea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile/ programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor/programelor de studii din cadrul acestora, al specializarilor/programelor de studii reglementate sectorial si/sau general, precum si numarul de credite de studiu transferabile Lista...
5,00 RON
27/04/2009
Alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Editia I
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Dispozitii generale Organizarea alegerilor Desfasurarea alegerilor Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor Contraventii si infractiuni Dispozitii tranzitorii si finale Hotararea BEC nr. 2/2004 privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Hotararea BEC nr. 22/2004 privind interpretarea unor prevederi din actele normati...
8,00 RON
27/04/2009
Amenajarea teritoriului si urbanism. Editia I
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Dispozitii generale Domeniul de activitate Atributii ale administratiei publice Documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism Sanctiuni Dispozitii finale Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism - Competente de avizare si de aprobare a acestora Definirea termenilor utilizati in lege Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism ...
10,00 RON
27/04/2009
Asigurarile sociale de sanatate. Editia a VII-a. Actualizata la 7 martie 2009
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Asigurarile sociale de sanatate (actualizat) Dispozitii generale Asiguratii Persoanele asigurate Drepturile si obligatiile asiguratilor Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate Servicii medicale profilactice Servicii medicale curative Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si alte servicii ...
5,00 RON
16/04/2009
Asociatia de proprietari. Editia a IX-a. Actualizata la 3 ianuarie 2009
Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Dispozitii generale, definitii Înfiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari Drepturile si obligatiile proprietarilor Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Administrarea in asociatia de proprietari Cheltuielile asociatiei de proprietari Raportul dintre administratia publica locala si centrala si asociatiile de proprietari Sanctiuni Dispozitii tranzitori...
7,00 RON
21/04/2009
Asociatii si fundatii (editia a VII-a-2 noiembrie 2011)
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Dispozitii generale Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Federatia Asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica Veniturile Relatiile cu autoritatile publice Dizolvarea si lichidarea Registrul national al persoanelor juridice fara scop patr...
12,00 RON
14/12/2011
Auditul intern si controlul financiar preventiv. Editia I
Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv Dispozitii generale Dispozitii privind controlul financiar preventiv Dispozitii generale privind controlul financiar preventiv Dispozitii privind controlul financiar preventiv propriu Dispozitii privind controlul financiar preventiv delegat Dispozitii privind controlorii delegati Regimul refuzului de viza Dispozitii comune Contraventii si sanctiuni Dispozitii tranzitorii si fi...
7,00 RON
27/04/2009
Autorizatia de mediu. Editia I
Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu Dispozitii generale Aplicabilitate si competente de emitere a autorizatiei de mediu Emiterea autorizatiei de mediu Revizuirea autorizatiei de mediu Autorizarea unor activitati specifice Dispozitii finale Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu Fisa de prezentare si declaratie Procedura de dezbatere publica Continutul-cadru al autorizatiei de medi...
4,00 RON
23/04/2009
Calitatea in constructii ( editia a VI-a ) actualizata la 7 februarie 2011
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii Dispozitii generale Sistemul calitatii in constructii Obligatii si raspunderi Obligatii si raspunderi ale investitorilor Obligatii si raspunderi ale proiectantilor Obligatii si raspunderi ale executantilor Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici, atestati Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Obligatii si raspunder...
7,00 RON
27/08/2013
Casa de marcat fiscala. Editia a V-a
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale actualizata Hotarârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale republicata Dispozitii generale Aparatele de marcat electronice fiscale Configuratia aparatelor de marcat ele...
5,00 RON
23/04/2009
Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe conţine: Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. Dispoziţii generale. Modul de utilizare al catalogului. Alte precizări. Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (construcţii, instalaţii t...
6,00 RON
07/08/2007
Cecul, cambia si biletul la ordin. Editia a II-a. Actualizata la 3 ianuarie 2009
Legea nr. 59/1934 - legea asupra cecului - actualizata (modificata si completata prin Legea nr. 515/1946, O.u.G. nr. 11/1993, Legea nr. 83/1994 si O.u.G. nr. 38/2008) Titlul I - fara titlu Despre emiterea si forma cecului Despre transmiterea cecului Despre aval Despre prezentarea la plata si despre plata Despre cecul barat, cecul platibil in cont, cecul netransmisibil si cecul de calatorie Despre regresul in caz de neplata Despre pluralitatea exemplarelor Despre alterari Des...
8,00 RON
21/04/2009
Cecul, cambia si biletul la ordin. Editia a III-a - actualizat la 23 noiembrie 2009
Legea nr. 59/1934 - legea asupra cecului - actualizata (modificata si completata prin Legea nr. 515/1946, O.u.G. nr. 11/1993, Legea nr. 83/1994, O.u.G. nr. 38/2008 si Legea nr. 127/2009) Titlul I - fara titlu Despre emiterea si forma cecului Despre transmiterea cecului Despre aval Despre prezentarea la plata si despre plata Despre cecul barat, cecul platibil in cont, cecul netransmisibil si cecul de calatorie Despre regresul in caz de neplata Despre pluralitatea exemplarel...
10,00 RON
11/05/2010
Clasificarea ocupatiilor din Romania. C.O.R. Editia a III-a
Ordinul comun MMSS/INS nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania Ordinul comun MMPS/CNS nr. 138/1949/1995 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.) Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.) - ACTUALIZAT PARTEA ÎNTÂI Elemente de metodologie a elaborarii si mod de utilizare Descrierea grupelor majore PARTEA A DOUA Structura arborescenta a clasificarii ocupatiilor din ...
15,00 RON
21/04/2009
Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor. C.P.S.A. Editia I. Bun de tipar 10 februarie 2009
Ordinul nr. 605/2008 privind actualizarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului si pisciculturii Produse ale agriculturii, vânatorii si servicii anexe Produse ale silviculturii, servicii ale exploatarilor forestiere si servicii anexe silviculturii Peste si alte produse ale pescuitului; produse ale acvaculturii; servicii auxiliare ale pescuitului Produse ale industriei extractive Carbune superior s...
8,00 RON
16/04/2009
Clasificarea structurilor de primire turistice
Hotararea Guvernului nr. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice republicata Ordinul MIMMCTPL nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice Dispozitii generale Documentatia necesara pentru eliberarea certificatului de clasificare si preschimbarea certificatului de clasificare Eliberarea si retragerea certificatului de clasificare Tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare ...
5,00 RON
23/04/2009
Codul civil. Editia a IV-a. Actualizat la 3 aprilie 2009
CODUL CIVIL AL ROMANIEI - actualizat TITLUL PRELIMINAR DESPRE EFECTELE SI APLICAREA LEGILOR IN GENERE CARTEA I DESPRE PERSOANE (abrogat) DESPRE DREPTURILE CIVILE SI DESPRE NATURALIZARE (abrogat) DESPRE ACTELE STARII CIVILE (abrogat) DESPRE DOMICILIU (abrogat) DESPRE ABSENTI, ADICA CEI CARE LIPSESC DE LA LOCUL LOR (abrogat) DESPRE CASATORIE (abrogat) DESPRE DESPARTENIE (abrogat) DESPRE PATERNITATE SI DESPRE FILIATIUNI (abrogat) DESPRE ADOPTIE (abrogat) DESPRE PUTER...
8,50 RON
16/04/2009
Editura BEST PUBLISHING. Carti de la editura BEST PUBLISHING