Acest site folosește cookies pentru a furniza servicii și funcționalități personalizate. Prin vizitarea site-ului nostru, îți dai acordul pentru descărcarea acestor cookies. Am inteles

Poți afla mai multe despre cookies și poți schimba setările lor aici.
 
 

Ghid de pregatire bacalaureat 2011 - clasele IX-X. Biologie vegetala si animala

de Popescu, Adriana Simona

-20%
Ghid de pregatire bacalaureat 2011 - clasele IX-X. Biologie vegetala si animala

Ghid de pregatire bacalaureat 2011 - clasele IX-X. Biologie vegetala si animala

Categoria: Carte scolara » Bacalaureat
Status: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 1 - 4 zile lucratoare

Apreciere: 7.0/7 (1 vot)

19,00 Lei(reducere -20%)15,20 Lei
Acest produs se afla in stocul furnizorului iar in cazul in care titlul a fost recent epuizat/delistat din stocul acestuia veti fi informat prin email si sms in maxim 4 zile lucratoare.

Descriere - Ghid de pregatire bacalaureat 2011 - clasele IX-X. Biologie vegetala si animala

Cuvant inainte:
Aceasta lucrare se adreseaza elevilor care vor sustine examenul de bacalaureat la disciplina BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA din materia claselor a IX-a si a X-a.
In cadrul probei E. d) a examenului de bacalaureat, biologiaconstituie proba scrisa la alegere - din grupa disciplinelor fizica, chimie, biologie, informatica - pentru:
- filiera teoretica - profilul real;
- filiera tehnologica - profilurile: tehnic, resurse naturale si protectia mediului;
- filiera vocationala - profilul militar.

Lucrarea cuprinde 30 de modele si sugestii de rezolvare, structurate conform metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, continand urmatoarele tipuri de itemi:
- Itemi cu alegere multipla
- Itemi cu alegere duala
- Itemi cu raspuns scurt
- Itemi de completare
- Intrebari structurate
- Rezolvarea de probleme
- Minieseu structurat
Abordarea continuturilor din programa de examen este in conformitate cu curriculum national, fara a reflecta insa viziunea unui manual anume.
Sugestiile de raspunsuri sunt explicite, in cazul problemelor fiind explicati pasii de rezolvare a acestora, sugestii care pot sa fie utile si in alte contexte date.
Rezolvarea acestor teme va asigura o buna pregatire, in vederea sustinerii probei de biologie in cadrul examenului de bacalaureat, fiind un bun instrument de lucru si pentru colegii nostrii profesori.

Autorii

1
Evaluarea la disciplina BIOLOGIE
in cadrul examenului national de bacalaureat 2011
BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA
Introducere
Examenul national de bacalaureat reprezinta modalitatea esentiala de evaluare a
competentelor, a nivelului de cultura generala si de specializare, atins de absolventii de liceu
(Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2011, Art.1).
In conformitate cu Art.41 (1) din Anexa 2 la ordinul M.E.C.T.S. nr. 4799/ 31.08.2010, privind
organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011, in cadrul probei E. d) (i) a
examenului de bacalaureat, biologia constituie proba scrisa la alegere - din grupa disciplinelor
fizica, chimie, biologie, informatica - pentru:
- filiera teoretica – profilul real;
- filiera tehnologica – profilurile: tehnic, resurse naturale si protectia mediului;
- filiera vocationala – profilul militar.
Proba scrisa la biologie pentru care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si
specializarea urmate, se poate sustine in una dintre cele doua variante, daca biologia a fost
studiata in clasele de liceu cuprinse in varianta aleasa:
I. BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA - clasele a IX-a si a X-a.
II. ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA - clasele
a XI-a si a XII-a.
Structura probei scrise la disciplina BIOLOGIE pentru cele doua variante:
Varianta I – BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA
Varianta II – ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA
Testul este astfel proiectat incat sa contribuie la indeplinirea functiilor evaluarii urmarite prin
examenul de bacalaureat, realizand o evaluare sumativa la finalul invatamantului preuniversitar.
Testul de biologie este structurat pe trei subiecte (I, II, III), fiecare a cate 30 de puncte si
contine urmatoarele tipuri de itemi:
- Itemi cu alegere multipla
- Itemi cu alegere duala
- Itemi cu raspuns scurt
- Itemi de completare
- Intrebari structurate
- Rezolvarea de probleme
- Minieseu structurat

C E N T R U L NATIONAL DE EVALUARE SI E X AMI N A R E
2
Competente de evaluat la disciplina BIOLOGIE
Competentele evaluate, in cadrul probei scrise la biologie,
Varianta I - BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA, sunt urmatoarele:
- Ierarhizarea unitatilor sistematice ale lumii vii, evidentiind evolutia de la simplu la complex.
- Recunoasterea, definirea, dovedirea intelegerii unor termeni, concepte, legi si principii
specifice stiintelor biologice.
- Descrierea particularitatilor structurale si functionale ale celulelor, tesuturilor, organelor,
sistemelor de organe la plante, animale si om, utilizand limbajul stiintific adecvat; descrierea
principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic.
- Caracterizarea unor taxoni, structuri, functii ale organismelor, a unor fenomene, procese
biologice, a unor boli care afecteaza organe, sisteme de organe etc.
- Explicarea unor procese si fenomene biologice si a interrelatiilor dintre ele; explicarea structurii
si functiilor materialului genetic, utilizand terminologia stiintifica adecvata.
- Explicarea unor adaptari structurale si functionale ale organismelor la variatiile de mediu, pe
baza conceptelor biologice fundamentale.
- Compararea modurilor de realizare a functiilor fundamentale ale organismelor (asemanari,
deosebiri), evidentiind unitatea si diversitatea lumii vii, evolutia lumii vii etc.
- Identificarea si interpretarea variatiilor cantitative si calitative ale unor functii fundamentale ale
organismelor, ale materialului genetic; aprecierea si interpretarea unor efecte ale variatiilor
conditiilor de mediu asupra ereditatii, a functiilor organismelor.
- Reprezentarea schematica a unor structuri, a mecanismelor unor procese biologice etc.
- Aplicarea cunostintelor de biologie in:
- realizarea, interpretarea unor rezultate, scheme etc.;
- elaborarea unui text coerent dupa un algoritm dat, utilizand termeni specifici;
- rezolvarea unor probleme, situatii-problema date etc.;
- alcatuirea unor probleme si rezolvarea lor, imaginarea unor situatii - problema si
rezolvarea lor;
- proiectarea etapelor unor activitati experimentale cu scop de investigare, verificare,
certificare etc. a unor date, afirmatii, procese, legi biologice etc.;
- explicarea efectelor factorilor cu potential mutagen asupra organismului uman;
- prevenirea efectelor factorilor cu potential mutagen asupra organismului uman;
- prevenirea unor boli care afecteaza organe, sisteme de organe;
- explicarea consecintelor propriului comportament asupra sanatatii organismului.
- Argumentarea propriilor observatii, investigatii, concluzii pe baza conceptelor biologice
fundamentale: unitatea structura-functie; unitatea organism-mediu; unitate-diversitate; evolutia
de la simplu la complex.
Precizari privind evaluarea probei scrise la disciplina BIOLOGIE
In cadrul probei scrise la biologie sunt evaluate comportamente cognitive cum ar fi:
cunoasterea, intelegerea, aplicarea, analiza-sinteza, evaluarea.
Conform Art. 43, Alin. 1 din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de
bacalaureat - 2011, subiectele pentru proba scrisa de examen tin cont de urmatoarele criterii:
- sunt in concordanta cu programele scolare si cu programele de bacalaureat aprobate si
publicate de M.E.C.T.S.;
- valorifica, prin rezolvarea lor, capacitatea de analiza, de sinteza, de generalizare si de
abstractizare; solicita demonstrarea competentelor prevazute in programele scolare si
de bacalaureat;
3
- asigura o cuprindere echilibrata a materiei studiate, are un grad de complexitate
corespunzator continutului programelor scolare si programei de bacalaureat, putand fi
tratate in timpul prevazut.
Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualul scolar este doar unul dintre
suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi, care ajuta la realizarea competentelor
cuprinse in programa scolara.
Prin structura sa, testul de biologie asigura evaluarea unor comportamente cognitive astfel:
- Itemi cu alegere multipla (alegerea unui singur raspuns corect).
- testeaza cunoasterea, intelegerea, aplicarea sau interpretarea unor date factuale.
- Itemi cu alegere duala (selectarea unuia dintre cele doua raspunsuri posibile: adevarat/ fals;
pot fi variante ale acestui tip de itemi in care, in cazul unei afirmatii false, se solicita
modificarea partiala a afirmatiei pentru ca aceasta sa devina adevarata).
- testeaza cunoasterea unor termeni, principii, explicarea aparitiei unor fenomene, evaluarea unor
afirmatii referitoare la evenimente, fenomene, identificarea relatiei de tip cauza-efect etc.
- Itemi cu raspuns scurt (elaborarea unor raspunsuri sub forma de: propozitii, fraze, cuvant,
numar, simbol) si Itemi de completare (incadrarea unor notiuni intr-un context- suport).
- testeaza o gama mai larga de capacitati intelectuale (cunoasterea terminologiei, a unor metode si
procedee specifice, interpretarea unor date, aplicarea directa a unor legi, principii, abilitatea de a
utiliza simboluri etc.).
- Intrebari structurate (mai multe subintrebari, legate printr-un element comun).
- testeaza comportamente variate ca de exemplu: definire, recunoastere, ierarhizare, descriere,
alcatuire, interpretare, comparare, reprezentare schematica, aplicare, formulare de ipoteze,
argumentare etc.
- Rezolvarea de probleme
- testeaza comportamente de nivel superior, ca de exemplu: explorare, investigare, capacitatea de
aplicare a cunostintelor, capacitatea de generalizare si de transfer a tehnicilor de rezolvare etc.
- Minieseu structurat - elaborarea unui text coerent, in conformitate cu un set de cerinte date.
- testeaza capacitatea de a evoca, organiza si integra ideile, de a realiza interpretarea si
aplicarea datelor etc.
Baremul de evaluare si de notare este instrumentul pe baza caruia se apreciaza lucrarile
elevilor. Este un instrument de evaluare si de notare asociat unei/ unor sarcini concrete de lucru
date elevilor.
Baremul de evaluare si de notare are un grad inalt de obiectivitate si de aplicabilitate, astfel incat
sa reduca la minim diferentele de notare dintre corectori.
Baremul de evaluare si de notare este proiectat pe baza notarii analitice care are avantajul de a
asigura rigurozitatea corectarii, favorizand realizarea unei aprecieri obiective.CONTINUTUL PROGRAMEI NATIONALE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT

CONTINUTURI – CLASA A IX-A
1. DIVERSITATEA LUMII VII
1.1. NOTIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn, increngatura, clasa, ordin, familie, gen, specie) nomenclatura binara, procariot, eucariot;
VIRUSURI: caractere generale, clasificare: adenovirusuri, ribovirusuri, exemple la om;
REGNURI: clasificare, caracterizare generala: la fiecare grup se prezinta caractere de regn, increngatura, clasa, legate de mediul si modul de viata, morfologie, tipul de locomotie, de nutritie, de respiratie, de reproducere (fara cicluri evolutive), importanta si exemple reprezentative;
- Monera: - Bacterii: eubacterii;
- Protiste: - Sporozoare;
- Alge unicelulare, euglene;
- Fungi: - Ascomicete;
- Bazidiomicete;
- Plante: - Alge pluricelulare;
- Briofite: briate;
- Pteridofite: filicate;
- Gimnosperme: conifere;
- Angiosperme: dicotiledonate, monocotiledonate;
- Animale: - Celenterate: hidrozoare, scifozoare;
- Platelminti (trematode, cestode), nematelminti (nematode), anelide (oligochete, hirudinee);
Moluste: lamelibranhiate, gasteropode, cefalopode;
Artropode: arahnide, crustacei, insecte;
Cordate: - Vertebrate: pesti ososi, amfibieni (anure, urodele), reptile, pasari, mamifere placentare.
1.2. CONSERVAREA BIODIVERSITATII IN ROMANIA: specii ocrotite, rezervatii naturale, parcuri nationale.

2. CELULA - UNITATEA STRUCTURALA SI FUNCTIONALA A VIETII
2.1. STRUCTURA, ULTRASTRUCTURA SI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI
(enuntarea functiei fara descrierea mecanismelor):
- procariote: structura;
- eucariote:
- invelisul celulei:
- membrana celulara (model mozaic fluid);
- perete celular;
- citoplasma:
- fundamentala;
- structurata - organite celulare: reticul endoplasmatic, ribozomi, mitocondrii, aparat Golgi, lizozomi, centrozom, plastide, vacuole;
- nucleu - membrana nucleara, nucleoli, carioplasma-cromatina (acizii nucleici - tipuri si rol).

2.2. DIVIZIUNE CELULARA: - importanta, clasificare:
- ciclul celular;
- indirecta (cariochinetica);
- cromozomi si fus de diviziune – alcatuire si rol;
- mitoza (faze, importanta);
- meioza (etape, faze, importanta).

3. EREDITATEA SI VARIABILITATEA LUMII VII
3.1. CONCEPTE: ereditate, variabilitate.
3.2. MECANISMELE TRANSMITERII CARACTERELOR EREDITARE
- Legile mendeliene ale ereditatii:
- legea puritatii gametilor;
- legea segregarii independente a perechilor de caractere;
- abateri de la segregarea mendeliana: codominanta.
3.3. RECOMBINARE GENETICA PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE
3.4. DETERMINISM CROMOZOMAL AL SEXELOR (fara subtipuri);
3.5. INFLUENTA MEDIULUI ASUPRA EREDITATII (mutatii, clasificare, factori mutageni);
3.6. GENETICA UMANA: boli ereditare - clasificare si exemple.

CONTINUTURI – CLASA A X-A

1. TESUTURI VEGETALE SI ANIMALE: clasificare, structura, rol.
1.1. TESUTURI VEGETALE
- embrionare primare - apicale, intercalare;
- definitive: de aparare - epiderma; fundamentale - asimilatoare, de depozitare; conducatoare, secretoare.
1.2. TESUTURI ANIMALE
- epiteliale: de acoperire, secretoare - tipuri de glande; senzoriale;
- conjunctive: moi, semidure, dure (osos compact, osos spongios); sangele;
- muscular: striat, neted;
- nervos: neuronul, celula gliala.
2. STRUCTURA SI FUNCTIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII
2.1. FUNCTII DE NUTRITIE
NUTRITIA AUTOTROFA
- fotosinteza: ecuatie chimica, etape (fara mecanismul intim al fotosintezei), evidentiere (dupa CO2 absorbit, dupa substanta organica produsa, dupa O2 produs), importanta; rolul pigmentilor asimilatori (clorofila a si clorofila b).
NUTRITIA HETEROTROFA
- heterotrofia la fungi: saprofita, parazita, exemple, importanta;
- heterotrofia la plante: parazita;
- nutritia simbionta (licheni);
- digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulara, extracelulara);
- sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente - localizare, morfologie, fara structura peretelui) si glande anexe (glande salivare, ficat, pancreas exocrin) – localizare, rolul lor in digestia chimica a alimentelor;
- boli ale sistemului digestiv la om (gastrita, ulcer gastroduodenal, toxiinfectii alimentare, hepatita virala acuta) - manifestari, cauze si prevenire.
RESPIRATIA
- respiratia aeroba: ecuatie chimica, localizare (fara mecanismul respiratiei celulare);
- respiratia anaeroba: ecuatie chimica, localizare, exemple; fermentatii (exemple de fermentatie - alcoolica, lactica, acetica, importanta);
- respiratia la plante: evidentiere (dupa consumul de substanta organica, dupa consumul de O2 si dupa CO2 produs);
- respiratia la animale:
- sistem respirator la mamifere: cai respiratorii, plamani - localizare, structura, mecanismul ventilatiei pulmonare - inspiratie, expiratie;
- boli ale sistemului respirator la om (bronsita, laringita, astm bronsic, pneumonie,TBC ) - manifestari, cauze si prevenire.
CIRCULATIA
Circulatia la plante:
- absorbtia apei si a sarurilor minerale: localizare, mecanismele absorbtiei;
- circulatia sevelor: forte care contribuie la circulatia sevelor.
Circulatia la animale:
- mediul intern la mamifere (sangele - compozitie, rol);
- sistem circulator la mamifere: inima (localizare, structura macroscopica, rol), vase de sange (artere, vene, capilare, rol);
- boli ale sistemului circulator la om (varice, ateroscleroza, hipertensiune arteriala, infarct miocardic, accident vascular cerebral) - manifestari, cauze si prevenire.
EXCRETIA
Excretia la plante:
- transpiratia - prezentare generala, localizare;
Excretia la animale:
- sistem excretor la mamifere: cai urinare si rinichi (localizare, structura si rol - fara mecanismul formarii urinei);
- boli ale sistemului excretor la om (litiaza urinara, insuficienta renala cronica) - manifestari, cauze si prevenire.
2.2. FUNCTII DE RELATIE
SENSIBILITATEA
Sensibilitatea si miscarea la plante
Sensibilitatea la animale:
- organe de simt la mamifere (ochiul, urechea, nasul, limba, pielea) - structura si rol;
- deficiente senzoriale la om: (miopie, hipermetropie, strabism, astigmatism, surditate) - manifestari, cauze si remedii;
- sistem nervos la mamifere - SNC (maduva spinarii, encefal -localizare, componente, rol);
- boli ale SNC la om (boala Parkinson, paralizie, epilepsie, scleroza in placi) - manifestari, cauze, prevenire si factori de risc (consum de droguri, alcool, cafea, tutun).
LOCOMOTIA LA ANIMALE
Sistem locomotor la mamifere (scheletul si musculatura membrelor).
2.3. FUNCTIA DE REPRODUCERE
REPRODUCEREA LA PLANTE
Reproducerea asexuata la plante: specializata si vegetativa;
Reproducerea sexuata la angiosperme: floare - structura; fecundatie; samanta - alcatuire; fruct - tipuri reprezentative de fructe.
REPRODUCEREA LA OM
Sistemul reproducator femel si sistemul reproducator mascul (localizare, structura si rol);
Boli cu transmitere sexuala (sifilis, gonoree, candidoza, SIDA) - manifestari, cauze si prevenire.

Autori: Adriana Simona Popescu, ValeriaChiosea, Stefania Pelmus Giersch
Anul aparitiei: 2011
Nr.pagini: 184


Alte carti ale autorului Popescu, Adriana Simona

Alte carti de la editura DIDACTICA PUBLISHING HOUSE

Editura DIDACTICA PUBLISHING HOUSE. Carti de la editura DIDACTICA PUBLISHING HOUSE

Clientii care au cumparat acest produs au mai achizitionat

Nu exista comentarii referitoare la acest produs.