Acest site folosește cookies pentru a furniza servicii și funcționalități personalizate. Prin vizitarea site-ului nostru, îți dai acordul pentru descărcarea acestor cookies. Am inteles

Poți afla mai multe despre cookies și poți schimba setările lor aici.
 
 

Reglementari juridice in materia urbanismului (Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie) - Puie, Oliviu

Editura UNIVERSUL JURIDIC

-15%
Reglementari juridice in materia urbanismului  (Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie)

Reglementari juridice in materia urbanismului (Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie)

Categoria: Drept » Diverse » Procedura
Status: In curs de reaprovizionare
Timp confirmare stoc: 1 - 3 zile lucratoare
Apreciere: 0.0/7 (0 voturi)

59,00 Lei 50,15 Lei
Acest produs se afla in stocul furnizorului iar in cazul in care titlul a fost recent epuizat/delistat din stocul acestuia veti fi informat prin email si sms in maxim 3 zile lucratoare.

Descriere - Reglementari juridice in materia urbanismului (Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie)


Volumul intitulat "Reglementari juridice in materia urbanismului. Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie", constituie o monografie complexa consacrata acestui domeniu mai putin explorat in literatura de specialitate, prin care se combina reglementarile dreptului public care guverneaza materia dreptului urbanismului si amenajarii teritoriului cu reglementarile din dreptul privat incidente in acest complex domeniu.

Aceasta monografie porneste, in abordarea problematicii analizate de la obligatiile asumate de catre statul roman dupa integrarea in Uniunea Europeana in domeniul politicii urbanismului si amenajarii teritoriului, fiind structurata in trei titluri, aflate intr-o stransa interdependenta.

Titlul I al lucrarii isi propune o analiza detaliata a reglementarilor juridice incidente in materie, cuprinzand legislatia, doctrina si jurisprudenta in materie, analiza acestor reglementari efectuandu-se in stransa corelatie cu reglementarile din dreptul mediului, aceasta ramura de drept intersectandu-se in materia urbanismului si amenajarii teritoriului cu cea a dreptului urbanismului si amenajarii teritoriului.

Titlul II al lucrarii este consacrat unei analize detaliate a regimului juridic al dreptului de proprietate in materia urbanismului si amenajarii teritoriului, precum si al publicitatii imobiliare in aceasta materie.

Titlul III al lucrarii este consacrat celei mai ample dezbateri din literatura de specialitate a institutiei contenciosului administrativ in materia urbanismului si amenajarii teritoriului, prin care este garantata respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor si in materia urbanismului si amenajarii teritoriului (atacarea in contencios administrativ a autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, problematica raspunderii in materie, executarea hotararilor judecatoresti in materie etc.).

Apreciem ca aceasta monografie complexa va constitui un instrument util de lucru si studiu, atat pentru studentii care studiaza aceasta disciplina din planul de studiu, cat mai ales pentru cadrele didactice universitare, practicieni ai dreptului, avocati, notari, consilieri juridici, precum si pentru orice alte persoane interesate care isi desfasoara activitatea in acest domeniu.


Cuprins:


Titlul

Reglementari juridice  in materia amenajarii teritoriului  si a urbanismului
Preliminarii


Capitolul I. Norme internationale si norme unionale incidente in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Sectiunea 1. Norme internationale incidente in materia urbanismului si amenajarii teritoriului
Sectiunea 2. Norme unionale incidente in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul II. Reglementari juridice incidente  in domeniul amenajarii teritoriului  si al urbanismului privitoare  la
documentatiile care stau la baza emiterii autorizatiei  de construire/desfiintare

Sectiunea 1. Regulamentul general de urbanism
Sectiunea 2. Regulamentul local de urbanism
Sectiunea 3. Regulamentul de urbanism pentru rezervatia biosferei delta Dunarii
Sectiunea 4. Structura documentatiilor de amenajare  a teritoriului si de urbanism.  Principii generale. Concept
Sectiunea 5. Activitati de amenajare a teritoriului  si urbanism
Sectiunea 6. Atributii ale administratiei publice in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului
Sectiunea 7. Alte institutii si organisme cu atributii  in elaborarea documentatiilor de urbanism  si amenajare a teritoriului
Sectiunea 8. Structuri internationale cu atributii in materia urbanismului si amenajarii teritoriului
Sectiunea 9. Documentatii de amenajare a teritoriului  si urbanism       
Sectiunea 10. Documentatii de urbanism care deroga  de la reglementarile initiale de urbanism
Sectiunea 11. Participarea populatiei la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism
Sectiunea 12. Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate


Capitolul III. Autorizarea executarii constructiilor
Sectiunea 1. Preliminarii
Sectiunea 2. Procedura de obtinere a autorizatiei  de construire
Sectiunea 3. Documentele necesare emiterii autorizatiei  de construire
3.1. Certificatul de urbanism
3.2. Procedura de obtinere a certificatului  de urbanism
3.3. Actele autoritatii competente pentru protectia mediului
3.4. Documentatia tehnica pentru executarea lucrarilor de construire/desfiintare. Dreptul  de semnatura a documentatiilor de urbanism  si amenajare a teritoriului, precum si atestarea persoanelor care verifica calitatea lucrarilor  in materia urbanismului si amenajarii teritoriului
3.5. Avizele si acordurile cerute prin certificatul  de urbanism in vederea emiterii autorizatiei  de construire
3.6. Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare

Sectiunea 4. Reguli de ocupare a terenurilor din intravilanul localitatilor pentru autorizarea executarii constructiilor. Restrictii si protectii de urbanism privitoare la ocuparea unor terenuri

4.1. Consideratii generale
4.2. Procedura de autorizare a constructiilor  pe terenuri situate in intravilanul localitatilor


Sectiunea 5. Reguli de ocupare a terenurilor situate in extravilanul localitatilor. Restrictii de urbanism impuse de lege pentru ocuparea unor terenuri din extravilanul localitatilor

Sectiunea 6. Autorizatia de construire


Capitolul IV. Reguli instituite prin dispozitiile actualului Cod civil si a Noului Cod civil privind amplasarea constructiilor, plantatiilor, zidurilor si gardurilor


Sectiunea 1. Consideratii preliminare
Sectiunea 2. Reguli instituite prin dispozitiile actualului Cod Civil privind amplasarea constructiilor, plantatiilor, zidurilor si gardurilor

Sectiunea 3. Reguli instituite prin dispozitiile noului cod civil privind amplasarea constructiilor, plantatiilor, zidurilor si gardurilor


Capitolul V. Sanctiunile contraventionale  si penale aplicabile in materia amenajarii teritoriului  si a urbanismului
Capitolul VI. Obligatii ale beneficiarului  si emitentului autorizatiei  de construire dupa obtinerea autorizatiei de
construire
Capitolul VII. Obligatii ale proprietarilor  de locuinte constituiti in asociatii  de proprietari asupra locuintelor dobandite si a altor spatii detinute  in proprietate indiviza

Capitolul VIII. Obligatii ale proprietarilor  de locuinte si ale asociatiilor  de proprietari asupra locuintelor  sau altor spatii afectate de seisme  si pentru prevenirea incendiilor

Capitolul IX. Reglementari si obligatii  ale proprietarilor de locuinte privind reabilitarea termica a cladirilor  de locuit, cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva
cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

Titlul II
Regimul juridic al dreptului  de proprietate asupra imobilelor  in materia amenajarii teritoriului  si a urbanismului
Capitolul I. Consideratii preliminare. Reglementarea juridica actuala  a dreptului de proprietate asupra terenurilor
si constructiilor  cu incidenta in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului

Capitolul II. Regimul juridic al terenurilor proprietate de stat atribuite pentru edificarea de constructii prin acte normative anterioare intrarii  in vigoare a constitutiei din anul 1991 si a celei revizuite in anul 2003, a Legii nr. 18/1991 si a altor acte normative speciale adoptate in aplicarea dispozitiilor constitutionale.  Regimul juridic al acestor terenuri  in contextul dispozitiilor constitutionale, al Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata,  si a altor acte normative speciale

Sectiunea 1. Consideratii preliminare
Sectiunea 2. Situatia reglementata prin dispozitiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 republicata
Sectiunea 3. Reglementari privind Legea nr. 18/1991 republicata
Sectiunea 4. Situatia juridica reglementata prin dispozitiile art. 36 alin. 5 din Legea nr. 18/1991, republicata, si art. 34 din legea nr. 1/2000
Sectiunea 5. Situatia reglementata prin art. 41 din Legea fondului funciar privind reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole fara constructii
Sectiunea 6. Cateva consideratii referitoare la unele inconsecvente terminologice de fond utilizate  in continutul art. 36 alin. 5 si art. 41  din Legea nr. 18/1991 republicata

Sectiunea 7. Regimul juridic al suprafetelor cu destinatie agricola sau piscicola

Capitolul III. Dreptul de proprietate asupra locuintelor si terenurilor aferente acestora dobandite in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile  cu destinatia de
locuinta trecute  in proprietatea statului


Capitolul IV. Dreptul de proprietate asupra locuintelor, spatiilor cu alta destinatie decat cea de
locuinta  si terenurilor aferente acestora, dobandite in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990, a Legii  nr. 85/1992, republicata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din
fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat  si a altor acte normative speciale

Capitolul V. Politica statului in materia reabilitarii asezamintelor culturale si a institutiilor culturale din mediul rural, precum si in materia reabilitarii, modernizarii si sau asfaltarii drumurilor de interes judetean si de interes local,
alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice


Capitolul VI. Amenajarea spatiilor verzi  si asigurarea unui mediu urban sanatos - cerinta indispensabila a respectarii dreptului la un mediu sanatos
Capitolul VII. Dobandirea dreptului de proprietate asupra constructiilor prin accesiunea imobiliara artificiala reglementata  de dispozitiile actualului Cod civil  si a Noului Cod civil

Sectiunea 1. Dobandirea dreptului de proprietate asupra constructiilor prin accesiunea imobiliara artificiala reglementata de dispozitiile actualului Cod civil
Sectiunea 2. Dobandirea dreptului de proprietate asupra constructiilor prin accesiunea imobiliara artificiala reglementata de dispozitiile Noului Cod civil

Capitolul VIII. Regimul juridic al unor bunuri preluate abuziv de stat in perioada  6 martie 1945-22 decembrie 1989 potrivit Constitutiei Romaniei din 1991 si a celei revizuite prin Legea nr. 429/2003,  a Conventiei Europene a Drepturilor Omului si a actelor normative  cu caracter reparator adoptate  in aplicarea dispozitiilor constitutionale, cu incidenta in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului

Sectiunea 1. Consideratii preliminare privind notiunea  de patrimoniu
Sectiunea 2. Controverse privind asimilarea dreptului patrimonial de creanta dreptului de proprietate
Sectiunea 3. Acte normative si categorii de bunuri care au facut obiectul constituirii patrimoniului statului anterior intrarii in vigoare a Constitutiei Romaniei din anul 1991. Aspecte de drept substantial si procedural privind
regimul juridic al acestor bunuri dupa intrarea in vigoare a Constitutiei Romaniei din 1991, a celei revizuite in anul 2003 si a actelor normative speciale cu caracter reparator adoptate in aplicarea prevederilor constitutionale

Sectiunea 4. Regimul juridic al imobilelor nationalizate prin acte normative emise in perioada 1945 - 1989 dupa intrarea in vigoare a Constitutiei Romaniei din 1991, a celei revizuite prin Legea nr. 429/2003 si a actelor
normative speciale cu caracter reparator adoptate in aplicarea prevederilor constitutionale, cu incidenta in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului

Sectiunea 5. Jurisprudenta Curtii europene a drepturilor omului in materia imobilelor preluate abuziv  de stat cu
incidenta in domeniul urbanismului

Capitolul IX. Regimul juridic al imobilelor expropriate in contextul dispozitiilor constitutionale,
ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului  si ale actelor normative cu caracter reparator adoptate in aplicarea
prevederilor constitutionale

Sectiunea 1. Consideratii preliminare
Sectiunea 2. Regimul juridic al exproprierii in contextul dispozitiilor constitutionale si ale Conventiei europene a drepturilor omului. Jurisprudenta Curtii europene a drepturilor omului in materia exproprierii imobilelor

Sectiunea 3. Regimul juridic al exproprierii potrivit actelor normative adoptate anterior intrarii in vigoare  a constitutiei din anul 1991 si a celor adoptate dupa intrarea in vigoare a constitutiei din anul 1991 in aplicarea dispozitiilor constitutionale

Sectiunea 4. Imobile care fac obiectul exproprierii
Sectiunea 5. Subiecti care beneficiaza de masurile reparatorii pentru imobilele preluate de stat prin expropriere
Sectiunea 6. Stabilirea valorii masurilor reparatorii  prin echivalent si a valorii  imobilelor expropriate


Capitolul X. Aspecte privind dreptul de proprietate al statului dobandit in perioada 1945 - 1989 si
dupa intrarea in vigoare  a Constitutiei din 1991, prin confiscarea unor bunuri, succesiuni vacante sau prin
preluarea  unor bunuri fara stapan

Capitolul XI. Regimul juridic al unor bunuri apartinand regiilor autonome  si societatilor comerciale cu capital de stat
Capitolul XII. Publicitatea imobiliara in materia amenajarii teritoriului  si a urbanismului

Sectiunea 1. Consideratii generale
Sectiunea 2. Numerotarea cadastrala
Sectiunea 3. Cartile funciare si inscrierile efectuate in cartile funciare
Sectiunea 4. Documentatiile cadastrale pentru inscrierea  in cartea funciara
Sectiunea 5. Evidentierea starii de coproprietate
Sectiunea 6. Publicitatea imobiliara realizata  prin registrul agricol

Titlul III

Contenciosul administrativ  al urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul I. Consideratii preliminare. Reglementare. Sistemul contenciosului administrativ  in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul II. Calitatea procesuala in litigiile  de contencios administrativ vizand acte administrative adoptate/emise  in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul III. Dreptul subiectiv si interesul legitim - conditie a exercitarii actiunii in contencios administrativ impotriva actelor administrative adoptate in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul IV. Suspendarea executarii actelor administrative adoptate in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul V. Competenta materiala si teritoriala  a instantelor de contencios administrativ care solutioneaza litigii derivand din acte administrative adoptate in materia urbanismului  si amenajarii teritoriului

Capitolul VI. Atacarea in contencios administrativ  a autorizatiei de construire si a altor acte administrative adoptate in materia urbanismului si amenajarii teritoriului. Procedura administrativa prealabila - conditie  a exercitarii actiunii in contenciosul administrativ al urbanismului  si amenajarii teritoriului. Exceptii  de la obligativitatea procedurii
administrative prealabile inainte de sesizarea instantei de contencios administrativ in materia urbanismului si amenajarii teritoriului


Capitolul VII. Problematica atacarii in contencios administrativ a certificatului de urbanism si a refuzului nejustificat  de emitere de catre autoritatile publice competente a certificatului de urbanism

Capitolul VIII. Problema atacarii in contencios administrativ a avizelor/acordurilor si a altor operatiunii administrative care au stat la baza adoptarii actelor administrative din materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul IX. Actiunea in contencios administrativ impotriva actelor sau omisiunilor autoritatilor competente in procedura de emitere a autorizatiilor de construire privitoare la participarea publicului in procedura de emitere a autorizatiilor de construire

Capitolul X. Jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Constitutionale, precum si a altor instante judecatoresti privitoare la solutionarea unor litigii dervate  din acte administrative adoptate  in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul XI. Aprobarea tacita in materia actelor administrative din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul XII. Solutionarea litigiilor de contencios administrativ vizand acte administrative adoptate in
materia urbanismului si amenajarii teritoriului pe calea recursului paralel, de catre alte instante decat instantele  de
contencios administrativ

Capitolul XIII. Solutionarea unor litigii de contencios administrativ cu incidenta in materia urbanismului
si amenajarii teritoriului de catre instantele de drept civil


Capitolul XIV. Contracte administrative  in materia urbanismului  si amenajarii teritoriului

Sectiunea 1. Consideratii preliminare
Sectiunea 2. Contractele de achizitie publica, contractele  de concesiune de lucrari publice si contractele  de concesiune de servicii reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune  de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii


Sectiunea 3. Contractul de concesiune si contractul  de arendare a terenurilor cu destinatie agricola apartinand domeniului public sau privat al statului incheiate de catre Agentia Domeniilor Statului. Controverse jurisprudentiale cu privire la calificarea naturii juridice a acestor contracte

Sectiunea 4. Contract de finantare nerambursabila incheiat intre o agentie pentru dezvoltare regionala - in calitate de autoritate contractanta -, o societate comerciala - in calitate de beneficiar al finantarii - si Ministerul Integrarii Europene - in calitate de autoritate de management

Sectiunea 5. Contractul incheiat intre Agentia SAPARD  si o Asociatie a unor consilii locale privitor finantarea unui anumit proiect

Sectiunea 6. Contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice comunitare reglementate prin Legea  nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si actele normative speciale adoptate in materia serviciilor publice comunitare. Natura juridica a contractelor  de furnizare a serviciilor publice comunitare incheiate intre operatorii acestor servicii  si utilizatori

Sectiunea 7. Contractul de parteneriat public-privat in materia urbanismului si amenajarii teritoriului
Sectiunea 8. Contractul de activitate si contractul de serviciu public reglementate prin Ordonanta de Urgenta nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea societatii nationale  a cailor ferate

Sectiunea 9. Contractul de asociere intre doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale in vederea formarii unei asociatii de dezvoltare intercomunitara

Sectiunea 10. Contractul de locatie a gestiunii si contractul  de management reglementate prin Ordonanta
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

Sectiunea 11. Contractul de garantare incheiat in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie
guvernamentala

Sectiunea 12. Contractele de atribuire in folosinta gratuita sau cu titlu oneros a bunurilor proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale

Sectiunea 13. Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. Controverse privitoare la natura juridica a contractelor de concesiune privind bunuri proprietate privata a statului sau unitatilor administrativ-teritoriale


Sectiunea 14. Contractul de inchiriere cu destinatie de spatiu locativ aflat in proprietatea publica sau privata a statului

Sectiunea 15. Contractul pentru finantare nerambursabila din cadrul Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare

Sectiunea 16. Controverse privitoare la calificarea naturii juridice a contractelor de vanzare-cumparare  a
locuintelor de serviciu incheiate de catre autoritati si institutii publice

Sectiunea 17. Contracte administrative incheiate  de catre autoritati publice cu atributii in gestionarea fondurilor nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

Sectiunea 18. Principiul liberei concurente in materia contractelor administrative cu incidenta  in materia
urbanismului si amenajarii teritoriului din perspectiva dreptului intern  si a dreptului comunitar


Capitolul XV. Raspunderea autoritatilor publice pentru emiterea autorizatiilor  de construire si a altor acte administrative adoptate/emise  in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul XVI. Raspunderea autoritatilor administratiei publice locale pentru acte administrative legale adoptate  in materia urbanismului si amenajarii teritoriului

Capitolul XVII. Problema raspunderii de mediu  cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

Capitolul XVIII. Executarea hotararilor judecatoresti pronuntate de catre instantele de contencios administrativ prin care au fost solutionate litigii din materia urbanismului si amenajarii teritoriului, precum si a altor titluri executorii
din materia urbanismului si amenajarii teritoriului. Jurisprudenta Curtii Europene  a Drepturilor Omului in materia executarii hotararilor judecatoresti din materia urbanismului si amenajarii teritoriului


Data aparitiei: Februarie 2011
Numar de pagini: 750
Format: A5 14,5 x 20 Cartea "Reglementari juridice in materia urbanismului (Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ in materie)". face parte din categoria carti >> Drept - Diverse - Procedura a catalogului LibrariaOnline.ro. Cartea este scrisa de catre Puie, Oliviu si a fost publicata la Editura UNIVERSUL JURIDIC .
Pentru orice si solicitare apelati departamentul Suport Clienti LibrariaOnline.ro, de luni pana vineri in intervalul 9-18.

LibrariaOnline.ro intelege importanta informatiilor prezentate in aceasta pagina si face eforturi permanente pentru a le pastra actualizate. Singura situatie in care informatiile prezentate pot fi diferite fata de cele ale produsului este aceea in care producatorul aduce modificari specificatiilor acestuia, fara a ne informa in prealabil.


Alte carti de la editura UNIVERSUL JURIDIC

Editura UNIVERSUL JURIDIC. Carti de la editura UNIVERSUL JURIDIC
Nu exista comentarii referitoare la acest produs.