Editura BEST PUBLISHING

Carti BEST PUBLISHING (178)

  Nume Pret Data
Accelerarea, solutionarii proceselor. Legea nr. 202/2010
-15%
CONTINE: Legea nr. 202/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010 si va intra in vigoare de la data de 25 noiembrie 2010. Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor modificari si completari pentru: Codul de procedura civila Codul familiei Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Ro...
  5,00 4,25 Lei
In stoc furnizor
Achizitii publice si concesiuni. Editia a V-a. Actualizata la 3 aprilie 2009
-15%
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - ACTUALIZATA Dispozitii generale Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica Proceduri de atribuire Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica Atribuirea contractului de achizitie publica Dosarul achizitiei publice Contractele...
  15,00 12,75 Lei
In stoc furnizor
Administratia publica locala. Editia a V-a
-15%
Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale nr. 215/2001 Dispozitii generale Consiliile locale Primarul si viceprimarul Institutiile, serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului Administratia publica a municipiului Bucuresti Consiliul judetean Initiativa cetateneasca Administratorul public Actele autoritatilor administratiei publice locale si comunicarea acestora Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale Contraventii s...
  15,00 12,75 Lei
In stoc furnizor
Admiterea 2008. Editia a V-a
-15%
Hotararea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile/ programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor/programelor de studii din cadrul acestora, al specializarilor/programelor de studii reglementate sectorial si/sau general, precum si numarul de credite de studiu transferabile Lista...
  5,00 4,25 Lei
In stoc furnizor
Alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Editia I
-15%
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Dispozitii generale Organizarea alegerilor Desfasurarea alegerilor Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor Contraventii si infractiuni Dispozitii tranzitorii si finale Hotararea BEC nr. 2/2004 privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Hotararea BEC nr. 22/2004 privind interpretarea unor prevederi din actele normati...
  8,00 6,80 Lei
In stoc furnizor
Amenajarea teritoriului si urbanism. Editia I
-15%
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Dispozitii generale Domeniul de activitate Atributii ale administratiei publice Documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism Sanctiuni Dispozitii finale Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism - Competente de avizare si de aprobare a acestora Definirea termenilor utilizati in lege Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism ...
  10,00 8,50 Lei
In stoc furnizor
Angajarea zilierilor - Actualizata la 1 august 2015 - Editia a IV-a
-15%
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri - actualizata (asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 277/2013, prin Legea nr. 18/2014 si prin O.u.G. nr. 36/2014) Dispozitii generale Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri Raspunderea contraventionala Dispozitii finale Registru de evidenta a zilierilor - model - Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor Ordinul MMFPSPV...
  5,00 4,25 Lei
In stoc furnizor
Asigurarile sociale de sanatate. Editia a VII-a. Actualizata la 7 martie 2009
-15%
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Asigurarile sociale de sanatate (actualizat) Dispozitii generale Asiguratii Persoanele asigurate Drepturile si obligatiile asiguratilor Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate Servicii medicale profilactice Servicii medicale curative Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si alte servicii ...
  5,00 4,25 Lei
In stoc furnizor
Asociatia de proprietari (Cartea administratorului), Editia a XXII-a - Actualizata la 4 martie 2016
-15%
CONTINE: Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari modificata prin Legea nr. 175/2010, prin Decizia C.C. nr. 670/2011, prin Legea nr. 76/2012, prin Legea nr. 34/2015 si prin Legea nr. 277/2015. Dispozitii generale, definitii Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari Drepturile si obligatiile proprietarilor Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Administrarea in asociatia de proprietari Cheltuiel...
  18,00 15,30 Lei
In stoc furnizor
Asociatia de proprietari editia a XX-a actualizata la 16 februarie 2015 (Cartea administratorului)
-15%
Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari modificata prin Legea nr. 175/2010, prin Decizia C.C. nr. 670/2011 si prin Legea nr. 76/2012 Dispozitii generale, definitii Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari Drepturile si obligatiile proprietarilor Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Administrarea in asociatia de proprietari Cheltuielile asociatiei de proprietari Raportul dintre administratia...
  15,00 12,75 Lei
In stoc furnizor
Asociatia de proprietari editia a XXIII-a - 18 aprilie 2016 (Cartea Administratorului)
Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari modificata prin Legea nr. 175/2010, prin Decizia C.C. nr. 670/2011, prin Legea nr. 76/2012, prin Legea nr. 34/2015, prin Legea nr. 277/2015 si prin Legea nr. 17/2016. Dispozitii generale, definitii Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari Drepturile si obligatiile proprietarilor Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Administrarea in asociatia de proprietari ...
  18,00 Lei
In stoc
Asociatia de proprietari. Editia a IX-a. Actualizata la 3 ianuarie 2009
-15%
Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Dispozitii generale, definitii Înfiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari Drepturile si obligatiile proprietarilor Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Administrarea in asociatia de proprietari Cheltuielile asociatiei de proprietari Raportul dintre administratia publica locala si centrala si asociatiile de proprietari Sanctiuni Dispozitii tranzitori...
  7,00 5,95 Lei
In stoc furnizor
Asociatii si fundatii (editia a VII-a-2 noiembrie 2011)
-15%
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Dispozitii generale Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Federatia Asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica Veniturile Relatiile cu autoritatile publice Dizolvarea si lichidarea Registrul national al persoanelor juridice fara scop patr...
  12,00 10,20 Lei
In stoc furnizor
Auditul intern si controlul financiar preventiv. Editia I
-15%
Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv Dispozitii generale Dispozitii privind controlul financiar preventiv Dispozitii generale privind controlul financiar preventiv Dispozitii privind controlul financiar preventiv propriu Dispozitii privind controlul financiar preventiv delegat Dispozitii privind controlorii delegati Regimul refuzului de viza Dispozitii comune Contraventii si sanctiuni Dispozitii tranzitorii si fi...
  7,00 5,95 Lei
In stoc furnizor
Autorizatia de mediu. Editia I
-15%
Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu Dispozitii generale Aplicabilitate si competente de emitere a autorizatiei de mediu Emiterea autorizatiei de mediu Revizuirea autorizatiei de mediu Autorizarea unor activitati specifice Dispozitii finale Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu Fisa de prezentare si declaratie Procedura de dezbatere publica Continutul-cadru al autorizatiei de medi...
  4,00 3,40 Lei
In stoc furnizor
C.O.R. - Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizata la 5 aprile 2015 - editia a XIII-a
-15%
Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizata la 5 aprile 2015 - editia a XIII-a Hotararea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale strandard a ocupatiilor - ISCO 08 - REPUBLICATĂ Ordinul M.M.F.P.S. /I.N.S. nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (şase caractere) - ULTIMUL ACT MODIFICATOR Ordinul MMFPS/INS nr. 123/1...
  20,00 17,00 Lei
In stoc furnizor
C.O.R. Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizat la 2 februarie 2016 - Editia a XIV-a
-15%
Hotararea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale strandard a ocupatiilor - ISCO 08 - REPUBLICATA Ordinul M.M.F.P.S. /I.N.S. nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere) - ULTIMELE ACTE MODIFICATOARE: 1. Ordinul MMFPS/INS nr. 123/123/2015 - MODIFICAT prin Ordinul MMFPS/INS nr. 747/168/2015, 2. Ordinul MMFPS/INS nr. 2196...
  22,00 18,70 Lei
In stoc furnizor
Calitatea in constructii ( editia a VI-a ) actualizata la 7 februarie 2011
-15%
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii Dispozitii generale Sistemul calitatii in constructii Obligatii si raspunderi Obligatii si raspunderi ale investitorilor Obligatii si raspunderi ale proiectantilor Obligatii si raspunderi ale executantilor Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici, atestati Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Obligatii si raspunder...
  7,00 5,95 Lei
In stoc furnizor
Casa de marcat fiscala. Editia a V-a
-15%
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale actualizata Hotarârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale republicata Dispozitii generale Aparatele de marcat electronice fiscale Configuratia aparatelor de marcat ele...
  5,00 4,25 Lei
In stoc furnizor
Catalogul documentelor financiar-contabile - Actualizata la 30 martie 2015. Editia a V-a
-15%
Cartea contine: Ordinul MEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile Uultimul act modificator Ordinul MFP nr. 170/2015). Norme metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile Norme generale Registrele de contabilitate Formele de inregistrare in contabilitate Metodele de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse Arhivarea si pastrarea registrelor si a doc...
  20,00 17,00 Lei
In stoc furnizor
Editura BEST PUBLISHING. Carti de la editura BEST PUBLISHING

Formular contact

Call Center

 021.539.07.07  0726.17.35.39

Informatii

Administrat de: MG NET DISTRIBUTION SRL

Potectia datelor cu caracter personal: A.N.S.P.D.C.P nr. 19898

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor: A.N.P.C. tel. 021 9551

Platforma SOL: formular online
Social Media

     


Formular contact
Urmarire colet
un serviciu LivrariOnline.ro
Folosim servicii
Sigla PlatiOnline.ro