Editura BEST PUBLISHING

Carti BEST PUBLISHING (194)

Accelerarea, solutionarii proceselor. Legea nr. 202/2010
-15%
CONTINE: Legea nr. 202/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010 si va intra in vigoare de la data de 25 noiembrie 2010. Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor modificari si completari pentru: Codul de procedura civila Codul familiei Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Ro...
5,00 4,25 Lei
Achizitii publice si concesiuni. Editia a V-a. Actualizata la 3 aprilie 2009
-15%
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - ACTUALIZATA Dispozitii generale Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica Proceduri de atribuire Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica Atribuirea contractului de achizitie publica Dosarul achizitiei publice Contractele...
15,00 12,75 Lei
Admiterea 2008. Editia a V-a
-15%
Hotararea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile/ programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor/programelor de studii din cadrul acestora, al specializarilor/programelor de studii reglementate sectorial si/sau general, precum si numarul de credite de studiu transferabile Lista...
5,00 4,25 Lei
Alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Editia I
-15%
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Dispozitii generale Organizarea alegerilor Desfasurarea alegerilor Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor Contraventii si infractiuni Dispozitii tranzitorii si finale Hotararea BEC nr. 2/2004 privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Hotararea BEC nr. 22/2004 privind interpretarea unor prevederi din actele normati...
8,00 6,80 Lei
Amenajarea teritoriului si urbanism. Editia I
-15%
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Dispozitii generale Domeniul de activitate Atributii ale administratiei publice Documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism Sanctiuni Dispozitii finale Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism - Competente de avizare si de aprobare a acestora Definirea termenilor utilizati in lege Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism ...
10,00 8,50 Lei
Angajarea zilierilor - Actualizata la 17 iulie 2016 - Editia a V-a
-15%
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri - actualizata (asa cum a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 947/22.12.2015) Dispozitii generale Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri Raspunderea contraventionala Dispozitii finale Registru de evidenta a zilierilor - model - Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor Ordinul MMFPSPV/MFP nr. 831/600/2015 pentru aprobarea ...
5,00 4,25 Lei
Asigurarile sociale de sanatate. Editia a VII-a. Actualizata la 7 martie 2009
-15%
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Asigurarile sociale de sanatate (actualizat) Dispozitii generale Asiguratii Persoanele asigurate Drepturile si obligatiile asiguratilor Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate Servicii medicale profilactice Servicii medicale curative Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si alte servicii ...
5,00 4,25 Lei
Asociatia de proprietari - Cartea administratorului - Editia a XXIV-a - Actualizata la 3 aprilie 2017
Asociatia de proprietari - CONTINE:Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari modificata prin Legea nr. 175/2010, prin Decizia C.C. nr. 670/2011, prin Legea nr. 76/2012, prin Legea nr. 34/2015, prin Legea nr. 277/2015 si prin Legea nr. 17/2016. Dispozitii generale, definitii Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari Drepturile si obligatiile proprietarilor Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Administrarea in ...
20,00 Lei
Asociatia de proprietari - Cartea administratorului - Editia a XXV-a - Actualizata la 21 IUNIE 2017
Din cuprins:Organizare si functionareContabilitateCarte de imobilGestiuneAsigurarea obligatorie a locuintelorGhidul obligatiilor fiscale 2016Respectarea normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publiceAnul aparitiei: 2017Nr. pagini: 284
20,00 Lei
Adauga in cos
expediere 24h
Asociatia de proprietari editia a XXIII-a - 18 aprilie 2016 (Cartea Administratorului)
-15%
Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari modificata prin Legea nr. 175/2010, prin Decizia C.C. nr. 670/2011, prin Legea nr. 76/2012, prin Legea nr. 34/2015, prin Legea nr. 277/2015 si prin Legea nr. 17/2016. Dispozitii generale, definitii Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari Drepturile si obligatiile proprietarilor Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Administrarea in asociatia de proprietari ...
18,00 15,30 Lei
Adauga in cos
expediere 24h
Autorizatia de mediu. Editia I
-15%
Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu Dispozitii generale Aplicabilitate si competente de emitere a autorizatiei de mediu Emiterea autorizatiei de mediu Revizuirea autorizatiei de mediu Autorizarea unor activitati specifice Dispozitii finale Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu Fisa de prezentare si declaratie Procedura de dezbatere publica Continutul-cadru al autorizatiei de me...
4,00 3,40 Lei
C.O.R. - Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizata la 5 aprile 2015 - editia a XIII-a
-15%
Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizata la 5 aprile 2015 - editia a XIII-a Hotararea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale strandard a ocupatiilor - ISCO 08 - REPUBLICATĂ Ordinul M.M.F.P.S. /I.N.S. nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (şase caractere) - ULTIMUL ACT MODIFICATOR Ordinul MMFPS/INS nr. 123/1...
20,00 17,00 Lei
C.O.R. Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizat la 2 februarie 2016 - Editia a XIV-a
-15%
Hotararea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale strandard a ocupatiilor - ISCO 08 - REPUBLICATA Ordinul M.M.F.P.S. /I.N.S. nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere) - ULTIMELE ACTE MODIFICATOARE: 1. Ordinul MMFPS/INS nr. 123/123/2015 - MODIFICAT prin Ordinul MMFPS/INS nr. 747/168/2015, 2. Ordinul MMFPS/INS nr. 2196...
22,00 18,70 Lei
Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe - Editia a III-a, 5 Aprilie 2011
Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe contine:Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.Dispozitii generale.Modul de utilizare al catalogului.Alte precizari.Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe (constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii, mobilier, aparatura birotica, sis...
8,00 Lei
Adauga in cos
expediere 24h
Cecul, cambia si biletul la ordin. Editia a II-a. Actualizata la 3 ianuarie 2009
-15%
Legea nr. 59/1934 - legea asupra cecului - actualizata (modificata si completata prin Legea nr. 515/1946, O.u.G. nr. 11/1993, Legea nr. 83/1994 si O.u.G. nr. 38/2008) Titlul I - fara titlu Despre emiterea si forma cecului Despre transmiterea cecului Despre aval Despre prezentarea la plata si despre plata Despre cecul barat, cecul platibil in cont, cecul netransmisibil si cecul de calatorie Despre regresul in caz de neplata Despre pluralitatea exemplarelor Despre alterari Des...
8,00 6,80 Lei
Cecul, cambia si biletul la ordin. Editia a III-a - actualizat la 23 noiembrie 2009
-15%
Legea nr. 59/1934 - legea asupra cecului - actualizata (modificata si completata prin Legea nr. 515/1946, O.u.G. nr. 11/1993, Legea nr. 83/1994, O.u.G. nr. 38/2008 si Legea nr. 127/2009) Titlul I - fara titlu Despre emiterea si forma cecului Despre transmiterea cecului Despre aval Despre prezentarea la plata si despre plata Despre cecul barat, cecul platibil in cont, cecul netransmisibil si cecul de calatorie Despre regresul in caz de neplata Despre pluralitatea exemplarel...
10,00 8,50 Lei
Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R. Editia a XII-a - 16 februarie 2015
-15%
Hotararea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale strandard a ocupatiilor - ISCO 08 - REPUBLICATĂ Ordinul M.M.F.P.S. /I.N.S. nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (şase caractere) - ULTIMUL ACT MODIFICATOR Ordinul MMFPS/INS nr. 1419/328/2014 Indexul alfabetic al ocupatiilor
20,00 17,00 Lei
Clasificarea ocupatiilor din Romania. C.O.R. Editia a III-a
-15%
Ordinul comun MMSS/INS nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania Ordinul comun MMPS/CNS nr. 138/1949/1995 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.) Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.) - ACTUALIZAT PARTEA ÎNTÂI Elemente de metodologie a elaborarii si mod de utilizare Descrierea grupelor majore PARTEA A DOUA Structura arborescenta a clasificarii ocupatiilor din ...
15,00 12,75 Lei
Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor. C.P.S.A. Editia I. Bun de tipar 10 februarie 2009
-15%
Ordinul nr. 605/2008 privind actualizarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului si pisciculturii Produse ale agriculturii, vânatorii si servicii anexe Produse ale silviculturii, servicii ale exploatarilor forestiere si servicii anexe silviculturii Peste si alte produse ale pescuitului; produse ale acvaculturii; servicii auxiliare ale pescuitului Produse ale industriei extractive Carbune superior s...
8,00 6,80 Lei
Clasificarea structurilor de primire turistice
-15%
Hotararea Guvernului nr. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice republicata Ordinul MIMMCTPL nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice Dispozitii generale Documentatia necesara pentru eliberarea certificatului de clasificare si preschimbarea certificatului de clasificare Eliberarea si retragerea certificatului de clasificare Tipuri de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare ...
5,00 4,25 Lei
  Nume Producator Pret Data
Editura BEST PUBLISHING. Carti de la editura BEST PUBLISHING

Formular contact
Urmarire colet
un serviciu LivrariOnline.ro
Folosim servicii
Sigla PlatiOnline.ro