Editura BEST PUBLISHING

Carti BEST PUBLISHING (206)

Accelerarea, solutionarii proceselor. Legea nr. 202/2010
-15%
CONTINE: Legea nr. 202/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010 si va intra in vigoare de la data de 25 noiembrie 2010. Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor modificari si completari pentru: Codul de procedura civila Codul familiei Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Ro...
  5,00 4,25 Lei
In stoc furnizor
Achizitii publice si concesiuni. Editia a V-a. Actualizata la 3 aprilie 2009
-15%
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - ACTUALIZATA Dispozitii generale Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica Proceduri de atribuire Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica Atribuirea contractului de achizitie publica Dosarul achizitiei publice Contractele...
  15,00 12,75 Lei
In stoc furnizor
Admiterea 2008. Editia a V-a
-15%
Hotararea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile/ programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor/programelor de studii din cadrul acestora, al specializarilor/programelor de studii reglementate sectorial si/sau general, precum si numarul de credite de studiu transferabile Lista...
  5,00 4,25 Lei
In stoc furnizor
Alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Editia I
-15%
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Dispozitii generale Organizarea alegerilor Desfasurarea alegerilor Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor Contraventii si infractiuni Dispozitii tranzitorii si finale Hotararea BEC nr. 2/2004 privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Hotararea BEC nr. 22/2004 privind interpretarea unor prevederi din actele normati...
  8,00 6,80 Lei
In stoc furnizor
Amenajarea teritoriului si urbanism. Editia I
-15%
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Dispozitii generale Domeniul de activitate Atributii ale administratiei publice Documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism Sanctiuni Dispozitii finale Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism - Competente de avizare si de aprobare a acestora Definirea termenilor utilizati in lege Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism ...
  10,00 8,50 Lei
In stoc furnizor
Angajarea zilierilor - Actualizata la 17 iulie 2016 - Editia a V-a
-15%
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri - actualizata (asa cum a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 947/22.12.2015) Dispozitii generale Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri Raspunderea contraventionala Dispozitii finale Registru de evidenta a zilierilor - model - Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor Ordinul MMFPSPV/MFP nr. 831/600/2015 pentru aprobarea ...
  5,00 4,25 Lei
In stoc
Asigurarile sociale de sanatate. Editia a VII-a. Actualizata la 7 martie 2009
-15%
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Asigurarile sociale de sanatate (actualizat) Dispozitii generale Asiguratii Persoanele asigurate Drepturile si obligatiile asiguratilor Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate Servicii medicale profilactice Servicii medicale curative Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si alte servicii ...
  5,00 4,25 Lei
In stoc furnizor
Asociatia de proprietari - Cartea administratorului - Editia a XXIV-a - Actualizata la 3 aprilie 2017
Asociatia de proprietari - CONTINE:Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari modificata prin Legea nr. 175/2010, prin Decizia C.C. nr. 670/2011, prin Legea nr. 76/2012, prin Legea nr. 34/2015, prin Legea nr. 277/2015 si prin Legea nr. 17/2016. Dispozitii generale, definitii Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari Drepturile si obligatiile proprietarilor Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Administrarea in ...
  20,00 Lei
In stoc furnizor
Asociatia de proprietari editia a XXIII-a - 18 aprilie 2016 (Cartea Administratorului)
-15%
Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari modificata prin Legea nr. 175/2010, prin Decizia C.C. nr. 670/2011, prin Legea nr. 76/2012, prin Legea nr. 34/2015, prin Legea nr. 277/2015 si prin Legea nr. 17/2016. Dispozitii generale, definitii Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari Drepturile si obligatiile proprietarilor Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Administrarea in asociatia de proprietari ...
  18,00 15,30 Lei
In stoc
Asociatii si fundatii (editia a VII-a-2 noiembrie 2011)
-15%
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Dispozitii generale Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Federatia Asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica Veniturile Relatiile cu autoritatile publice Dizolvarea si lichidarea Registrul national al persoanelor juridice fara scop patr...
  12,00 10,20 Lei
In stoc furnizor
Auditul intern si controlul financiar preventiv. Editia I
-15%
Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv Dispozitii generale Dispozitii privind controlul financiar preventiv Dispozitii generale privind controlul financiar preventiv Dispozitii privind controlul financiar preventiv propriu Dispozitii privind controlul financiar preventiv delegat Dispozitii privind controlorii delegati Regimul refuzului de viza Dispozitii comune Contraventii si sanctiuni Dispozitii tranzitorii si fi...
  7,00 5,95 Lei
In stoc furnizor
Autorizatia de mediu. Editia I
-15%
Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu Dispozitii generale Aplicabilitate si competente de emitere a autorizatiei de mediu Emiterea autorizatiei de mediu Revizuirea autorizatiei de mediu Autorizarea unor activitati specifice Dispozitii finale Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu Fisa de prezentare si declaratie Procedura de dezbatere publica Continutul-cadru al autorizatiei de me...
  4,00 3,40 Lei
In stoc furnizor
C.O.R. - Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizata la 5 aprile 2015 - editia a XIII-a
-15%
Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizata la 5 aprile 2015 - editia a XIII-a Hotararea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale strandard a ocupatiilor - ISCO 08 - REPUBLICATĂ Ordinul M.M.F.P.S. /I.N.S. nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (şase caractere) - ULTIMUL ACT MODIFICATOR Ordinul MMFPS/INS nr. 123/1...
  20,00 17,00 Lei
In stoc furnizor
C.O.R. Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizat la 2 februarie 2016 - Editia a XIV-a
-15%
Hotararea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale strandard a ocupatiilor - ISCO 08 - REPUBLICATA Ordinul M.M.F.P.S. /I.N.S. nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere) - ULTIMELE ACTE MODIFICATOARE: 1. Ordinul MMFPS/INS nr. 123/123/2015 - MODIFICAT prin Ordinul MMFPS/INS nr. 747/168/2015, 2. Ordinul MMFPS/INS nr. 2196...
  22,00 18,70 Lei
In stoc furnizor
Casa de marcat fiscala. Editia a V-a
-15%
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale actualizata Hotarârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale republicata Dispozitii generale Aparatele de marcat electronice fiscale Configuratia aparatelor de marcat ele...
  5,00 4,25 Lei
In stoc furnizor
Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
-15%
Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe conţine: Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. Dispoziţii generale. Modul de utilizare al catalogului. Alte precizări. Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (construcţii, instalaţ...
  6,00 5,10 Lei
In stoc furnizor
Cecul, cambia si biletul la ordin. Editia a II-a. Actualizata la 3 ianuarie 2009
-15%
Legea nr. 59/1934 - legea asupra cecului - actualizata (modificata si completata prin Legea nr. 515/1946, O.u.G. nr. 11/1993, Legea nr. 83/1994 si O.u.G. nr. 38/2008) Titlul I - fara titlu Despre emiterea si forma cecului Despre transmiterea cecului Despre aval Despre prezentarea la plata si despre plata Despre cecul barat, cecul platibil in cont, cecul netransmisibil si cecul de calatorie Despre regresul in caz de neplata Despre pluralitatea exemplarelor Despre alterari Des...
  8,00 6,80 Lei
In stoc furnizor
Cecul, cambia si biletul la ordin. Editia a III-a - actualizat la 23 noiembrie 2009
-15%
Legea nr. 59/1934 - legea asupra cecului - actualizata (modificata si completata prin Legea nr. 515/1946, O.u.G. nr. 11/1993, Legea nr. 83/1994, O.u.G. nr. 38/2008 si Legea nr. 127/2009) Titlul I - fara titlu Despre emiterea si forma cecului Despre transmiterea cecului Despre aval Despre prezentarea la plata si despre plata Despre cecul barat, cecul platibil in cont, cecul netransmisibil si cecul de calatorie Despre regresul in caz de neplata Despre pluralitatea exemplarel...
  10,00 8,50 Lei
In stoc
Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R. Editia a XII-a - 16 februarie 2015
-15%
Hotararea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale strandard a ocupatiilor - ISCO 08 - REPUBLICATĂ Ordinul M.M.F.P.S. /I.N.S. nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (şase caractere) - ULTIMUL ACT MODIFICATOR Ordinul MMFPS/INS nr. 1419/328/2014 Indexul alfabetic al ocupatiilor
  20,00 17,00 Lei
In stoc furnizor
Clasificarea ocupatiilor din Romania. C.O.R. Editia a III-a
-15%
Ordinul comun MMSS/INS nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania Ordinul comun MMPS/CNS nr. 138/1949/1995 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.) Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.) - ACTUALIZAT PARTEA ÎNTÂI Elemente de metodologie a elaborarii si mod de utilizare Descrierea grupelor majore PARTEA A DOUA Structura arborescenta a clasificarii ocupatiilor din ...
  15,00 12,75 Lei
In stoc furnizor
  Nume Pret Data
Editura BEST PUBLISHING. Carti de la editura BEST PUBLISHING

Formular contact
Urmarire colet
un serviciu LivrariOnline.ro
Folosim servicii
Sigla PlatiOnline.ro